Marine Tech
Et Fleksibelt firma som står for kvalitet og service

Alt inne undervansarbeid, dykking, anleggsrørlegging, reparasjoner, ny anlegg, berging, sveising mm.
Rov-tjenester: Innmåling (Kongsberg), survey, inspeksjon, søk, berging, og reparasjoner ned til 1000m.
Bunnkartlegging: EM2040 multistråle ekkolodd fra 2-550meter (Kongsberg).
Undebunnskartlegging: Topas 120 for avdekking av feks. grunnfjell, Høyoppløselig fra 2-500meter (Kongsberg).
Sedimentprøvetaking og bunnprøver: Analyser sediment og bunnsedimenter.
Sjøtjenester: kraning, slep, transport og kartlegging.
Rørinspeksjoner over og under vann: Reparasjoner, Kontroller, nyanlegg, rørledninger, kabler mm.
Arbeid og dykking i ekstreme miljøer: Uansett om det er gass, biologiske faktorer, radon eller røyk.
Sertifisert plast- og rørsveising: For vann, avløp, kjemi og gass.
VA/VVS-anlegg: ADK-sertifisert.
Tetthetskontroll og trykktesting: Alle typer rør og dimensjoner.
Injisering og vanntetting i alle former.
Sikringspersonell i eksponerte tanker, kummer, tunneler, kulverter og tetningsrom.


NÅR KVALITET TELLER

¤
¤
¤