Kongsberg

I våre survey oppdrag benytter vi utelukkende annerkjent utstyr fra Kongsberg Discovery

  • EM2040 Multibeam flerstråle ekkolodd
  • Topas 120 Sub-bottom profiler
  • Seapath 130 kompakt GNSS presisjons antennesystem
  • MRU-5 Motion sensor
  • Micropapp akkustisk undervannspossisjonerings system for Rov/dykker/slepefisk mm.
  • Pulsar høyoppløselig sidescan sonar
  • MS 1000 Rov sonar / profilering