Utstyrspark

NOE AV VÅR RIKHOLDIGE UTSTYRSPARK

Vi har en rikholdig utstyrspark og trenger sjelden å gå i leiemarkedet.
Vårt utstyr skal fungere hver gang det tas ut på nye oppdrag. Våre dedikerte medarbeidere vet å ta vare på, ikke bare hverandre men også materiell og utstyr. Dette skal våre oppdragsgivere være trygg på. Vi vet at gode vedlikeholdsrutiner er svært viktig.
Mye av vårt utstyr er egen produsert til oppgaver som kan være svært krevende under vann.
Våre kunder skal ikke betale for unødvendige stopp i produksjonen.
Alt vårt utstyr blir kontinuerlig oppdatert både for sikkerhet til mannskaper men også for miljøet vårt.

Vårt slagord NÅR KVALITET TELLER, er for oss en rød tråd i hverdagen, i alle ledd

Utstyr vi har på lager:

 • Faste og mobile dykkerstasjoner. I container, biler, båter.
 • Eget trykk og beredskaps kammer Ø 1800mm Ihht. arbeidstilsynets regelverk
 • Arbeidsbåter fra lengde: 4m - 15m, kran maks 35tm/vinsjer fra 3t - 15t.
 • Arbeidsbåter Ihht. sjøfartsdirektoratets regelverk, fartsområde 5 liten kystfart.
 • Flir IR kamera, gyrostabilisert (på arbeidsbåten MEX). For oljeutslipp/søk/redning.
 • Brann/spylepumper opp til 3000m/l 15bar.
 • Hydraulisk/elektrisk pumper/lenseutstyr/vannsugere med stor kapasitet.
 • Hydraulisk verktøy i alle varianter. Sage/bore/slipe-kappe/kjernebor/jekker
 • Pneumatisk verktøy i alle varianter
 • Hyd- Redningsverktøy. kapasiteter opp til 30tonn.
 • Utstyr til masseforflytting/spyling/suging, også i skvalpesone.
 • Sveise/skjære utstyr
 • UHT/HT spyleutstyr opp til 3000bar, med sertifiserte brukere.
 • Løfteballonger for opptil 100tonn, på eget lager.
 • ROV/miniubåter, flere typer fra 18kg til 750kg. Med gripearmer, sonar og HPR posisjonering.
 • Sjøbunnkartlegging med utstyr fra Kongsberg: EM2040 (Flerstråleekkolodd), Seapath 130 (Antenne/posisjonering).
 • Underbunnskartlegging (Lett-seismikk) med utstyr fra Kongsberg: Topas PS120 (Subottomprofiler/smalstråle)
 • Lekter 4X12m, m/kran.
 • Tetteballonger opp til 2000mm, med og uten gjennomløp.
 • Alt utstyr for sertifisert plastsveising i alle former. Speilmaskiner opp til 1000mm.
 • Rørklemming PE rør opp til Ø630mm, også for gassrør. Krav to klemmer på hver side.
 • Ex/radon/gassmålingsutsyr for personlig sikring og/eller konstant måling/logging.
 • Utsyr for kum/tunell beredskap/sikringspersonell. Også Biologiske faktorer, med opplært personell.
 • Kabel/Trommelhengere m/motorisert inntrekk. Tromler opp til K16
 • Små bærbare vinsjer. med ulike kapasiteter mm.

KJØRETØY

 • Full innredede Mercedes Sprintere. Dykkestasjon/verksted.
 • Unimog 4x4AWD, med vanntank og 3000 min/l brannpumpe 15bar. Utstyrt med 10tonn vinsj og hydraulikk utak.
 • Alstor 8x8 m/kran. Utstyrt med 2 vinsjer. kan løftes om bord og brukes i oppdrag på feks. øyer. Kan utstyres med belter for minimalt marktrykk.
 • Amfibie beltemaskin, belter og hjul for sommer og vinter. Utstyrt med vinsj og plan.
 • Jernhest med flere utstyrsløsninger. Utstyrt med vinsj.
 • Manitou terrenggående teleskoptruch, kapasitet 3tonn. Sertifisert.
 • Snøscooter med flere hengersystemer.