Sikringspersonell

 • Åndedretsvern fra enkle P3 masker til fullverdig lukkede pusteluftsystemer.
 • Fullverdig beskyttelse bekledning, f.eks ved arbeid med biologiske faktorer.
 • Personlig komunikasjon med reapeater for lange avstander.
 • Sertifisert personell med lang erfaring.
 • Gassmåling, personelig og kontinuerlig.
 • Måling av Radon, logging og evt. dagsdose.
 • Overtyksvifter, slanger mm.
 • Tripodd med eletrisk og manuelle vinsjer. Godkjent for personløft.
 • Fallsikrings seler.
 • Førstehjelps koffert med hjertestarter.
 • Oksygenkoffert 100%.
 • Båresystemer med trolly for transport ved større avstander samt slepebårer. Godkjent for personløft.
 • Vaskehenger med varmt og kaldt vann, for vask og desifisering av personell med utstyr.