TRYKKTESTING / LEKKASJEKONTROLL

  • AKREDITERT INSTRUMENTERING. MED ELEKTRONISK LOGGING
  • TRYKKTESTING MED VANN/LUFT/NITROGEN.
  • VACUM TESTING.
  • RØYK TESTING.
  • LEKKASJE DETEKTERING.
  • TETTEBALLONGER FRA 25MM-2000MM. MED OG UTEN GJENNOMLØP.