Referanser

Her er et utdrag av utførte oppdrag

Kontroll/reparasjon av 900mm kjølevannsinntak: Dynea

 

Spyling/suging i spuntkasse på kvikkleire for nytt renseanlegg Halden: AF/Halden kommune

 

Etablering av nødpumpeledninger SP/VL, tatt av undersjøisk ras. opptak fra 70m dyp/skjøting/legging, Ø180-315mm. Sikkring av drikkevannsinntak: Statsforvalteren, Gjøvik Kommune 

 

Feil søking, samt reparasjoner div. pumpeledninger i sjø, opp til 315mm: Nesodden Kommune

 

Kontroll og bytte av endearrangement 900mm ledning: Tønsberg Renseanlegg

 

Mottak av fiberkabel fra Danmark (Havsil) Kristiansand, inntrekking/nedspyling: Dagfin Skaar AS/Bulk Infrastructure

 

Sikkringspersonell/arbeider i div. kulvert/tunnel/kummer, eksponert for EX/Radon/Biologisk materiale mm: Oslo VAV, Scan Survey

 

Prosjektering/montering av vannstandsmålinger, kjerneboringer/støping/injesering under vann: Glomma Kraft

 

Berging spunt/pælemaskin, ca 70t: Seabrokers

 

Heving av kai for Oslofergene, produsert hevesystem, og montert: AF/Oslo Havn

 

Montering og utsett/possisjonering av moringer 90t, samt  fortøyningsbyer til nye Nexan kabelleggings fartøyer: AF/Nexans Halden 

 

Rensk/støp bruelement til gang- og sykkelsti; Brødrene Reme As

 

Div. arbeider undervannsarbeid ved ombygging Rådhusbryggene i Oslo: AF/Oslo Havn

 

Demont/montering inntaksrister, Solbergfoss; Hafslund Energi

 

Div. kontroller/reparasjonr av sjøledninger fra 180mm 500mm sp/vl: Frogn kommune

 

3. kontroll CO2 renseanlegget på Mognstad, samt lagd og testet sveiseprossedyrer: Statoil/Kiwa


Heving av F 19, semitrailer fra 70 mvs, Eidfjord: Storebrand Forsikring
 

UHT spyling under vann 3000bar, betong blastring/grinder: Glomma Kraft

 

Fjerning/sprenging av fyrlykt Oslo, samt omlegging av div. u/v ledningsnett: AF/Kystverket

 

Heving av 70 T dumper fra 30 mvs, Farsund: Vesta Forsikring

Heving av havarert sjøfly fra 15 mvs: Nordic Avaiation Claims

Grunnundersøkelse nye Lillestrøm bro: Geo Futurum AS

Fast service og reperasjon på 5 kraftstasjoner: Akershus Kraft

Inspeksjoner på D/S Skibladner; Skipskontrollen

Berging 35 T dumper fra 65 mvs, Ålesund: Gjensidige Ålesund

Service/reparasjon på glykolanlegg for avising av fly: OSL Gardermoen

Sveising/trykkprøving/legging av PE rør ca. 4000m, Gardermoen; AF Spesialprosjekt AS

Mekanisk/hydraulisk arbeid, hydrauliske fjellborerigger: Tamrock Norge AS, Oslo

Mekanisk/hydraulisk arbeid, mobilkraner: Knutsen Maskin AS, Skedsmo

Diverse gassdykking og reparasjoner: Bøler avfallsforretning, Skedsmo

Fjerning/heving/rydding sprengstoff av Russiske jageren "Boyki" 5000 T, Vesterålen: SFT/AS Graveservice

Heving av passasjerbåten M/S "Krabben" 70 T: Sarpsborg kommune

Riving av kaianlegg, Shell raffineriet Stavanger: Norske Shell/AS Graveservice

Fjerning av gammel spunt, Akershus kai Oslo: AF Spesialprosjekt sjøavd.

Berging av Spunt Hammer 10 T: Norske Spunt og Pæleservice

 

  • I tillegg til dette diverse oppdrag fra:

Aurskog kommune, Rælingen kommune, Skedsmo kommune, Eidsvoll kommune, Hurum/Asker kommune, Oslo Bymiljøetat, Oslo VAV, NRV/NRA romerike, Gjerderum kommune, Lillestrøm kommune, Lørenskog kommune, Halden kommune, Nesodden kommune, Frogn kommune, Drammen kommune, Naturoppsynet, Kystverket, Norges Vassdrag- og Energiverk, etc.

 

  • Marine Tech er et fleksibelt firma som står for kvalitet og service.