Bunnkartlegging

En avansert tilnærming med Kongsberg EM2040P Multibeam ekkolodd

Bunnkartlegging er avgjørende for en rekke industrielle applikasjoner innen kraft, fiber, kommunikasjon, miljøovervåking, VA struktur og ingeniørtjenester. Med det mest avanserteutstyret på markede levert av Kongsberg, tilbyr en omfattende løsning som dekker et bredt spekter av behov.
Vårt avanserte utstyr gir en eksepsjonel nøyaktighet og detaljrikdom, som kan kombineres sømløst i en Rov-undersøkelse. Utstyret vårt er allsidig og kan benyttes i sjøer, elver og vannmagasiner, med dybder ned til 550 meter. Ren Rov-undersøkelse er mulig ned til 1000 meter.
Vår avanserte bunnkartleggingsteknologi genererer data i form av punktskyer av uovertruffen kvalitet. Software løsninger fra Eiva kan bearbeides i flere formater, etter kundens behov. Eiva navymodell-viever gir kunden mulighet til selv å studere/navigere rundt i 3D modellen. Vi bidrar kostnadsfritt til installering av gratis versjon av navymodel-viever.

De avanserte punktskyene etter skanningen kan benyttes til:

  • Trasee kartlegging for vann/avløp, sjøkabler, kraft/fiber.
  • Fareledsutrednin, havneutdypning og muddring.
  • Volumberegninger, vannkraft/drikkevannsmagasin.
  • Miljøåvervåking.
  • Undervannsmagnetometer for kartlegging/identifiserng av feks. eksplosiver, metallobjekter og sjøkabel

Sub-Bottom profiling:
En avansert tilnærming med Kongsberg Topas 130

Et avansert lavfrekvent sonarsystem til å kartlegge under sjøbunnen ned til 600 meter. Det gir et detaljert tversnitt av sjøbunn som hjelper geologer til identifisering og karaktrisering av sediment lagene samt dybde til grunnfjell.
Elementer som er viktig ved for eksempel:

  • Legging/trenching av kabler, rør mm.
  • Bygging av bro/vei og annen innfrastruktur.
  • Havne og fareledsutdypninger.
  • Miljøsikring mm.